Intelligente gebouwen

Door gebouwgebonden installaties- en diensten slim met elkaar te laten communiceren ontstaan er intelligente gebouwen. Intelligente systemen die door automatisering en bediening op afstand een hoge mate aan gemak & comfort, energiebeheer, veiligheid, communicatie, gezondheid en entertainment & multimedia mogelijk maken.

Smart home

Oplossingen

Vetronic biedt een tweetal oplossingen, de eerste is gebaseerd op de KNX technologie, de tweede op Loxone technologie. Beide oplossingen hebben zo zijn eigen specifieke kenmerken, zoals de toegepaste technieken en prijsstelling.

Techniek

Een huis dat zelf nadenkt

“Vetronic is een ‘Systeem Integrator’, gespecialiseerd in intelligente gebouwentechniek”

Door het toepassen van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) in gebouwen ontstaan er intelligente gebouwen ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen, werken en leven. Intelligente gebouwtechniek kan een efficiënte bijdrage leveren aan levensloopbestendig- en duurzaam bouwen (efficiënter energieverbruik en energie neutraal bouwen).

Het gaat hier om gebouwautomatisering, andere bewoordingen die hiervoor gebruikt worden zijn o.a. domotica en huis- of woningautomatisering. Het woord domotica is een samentrekking van het Latijnse woord domus (huis) en tica wat afkomstig is van informatica, telematica en robotica. Tegenwoordig wordt ook het Internet of Dingen (Internet of Things, IoT) in deze context gebruikt, hetgeen betekent dat alles verbonden wordt met het internet.


Vetronic zorgt voor de advisering, het ontwerp, de softwareconfiguratie en de implementatie van de gebouwautomatisering (domotica) in (zorg)woningen en utiliteitsgebouwen, zowel in geval van nieuwbouw, verbouw en renovatie, maar ook in bestaande gebouwen. Wij realiseren dit voor E- en W-Installateurs, (Interieur)Architecten, Bouwondernemingen en (Particulieren)Bouwers. Verder levert Vetronic de hard- en software die een directe relatie hebben met het gebouwautomatiseringssysteem.

Intelligente gebouwtechniek

Bij gebouwautomatisering (domotica) gaat het om de integratie van gebouwgebonden installaties en bediening in het gebouw (zoals verlichting, verwarming, ventilatie, zonwering en raamverduistering, beveiligingsinstallaties etc.) maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar het gebouw (zoals internet, multimedia, telefonie, alarmering, zorgdiensten etc.) . In het traditionele bouwproces worden gebouwgebonden installaties normaliter standaard uitgerust en zijn al deze installaties los van elkaar te zien. Door al deze installaties slim met elkaar te laten communiceren, ontstaat er intelligente gebouwtechniek.

Meer informatie