Intelligente gebouwtechniek

Bij gebouwautomatisering (domotica) gaat het om de integratie van gebouwgebonden installaties en bediening in het gebouw (zoals verlichting, verwarming, ventilatie, zonwering en raamverduistering, beveiligingsinstallaties etc.) maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar het gebouw (zoals internet, multimedia, telefonie, alarmering, zorgdiensten etc.) . In het traditionele bouwproces worden gebouwgebonden installaties normaliter standaard uitgerust en zijn al deze installaties los van elkaar te zien. Door al deze installaties slim met elkaar te laten communiceren, ontstaat er intelligente gebouwtechniek.

Intelligente gebouwtechniek is geen product op zich maar een verzameling van technieken om functionaliteit te verwezenlijken met als doel een verhoging van gemak & comfort, communicatie, entertainment & multimedia, veiligheid, gezondheid en rationeel energieverbruik.

Onderscheidend

De belangrijkste onderscheidende factor van intelligente gebouwtechniek ten opzichte van traditionele installatietechniek is dus de communicatie tussen gebouwgebonden technische installaties- en diensten. Deze communicatie wordt door een gebouwautomatiseringssysteem gerealiseerd en wordt opgebouwd uit communicatienetwerken, automatiseringscomponenten, (bediening)software en externe diensten.

Een andere onderscheidende factor is de ergonomie van de intelligente gebouwtechniek. Het gebruik ervan moet vooral gemakkelijk, visueel en zich zelf verklarend (intui╠łtief) zijn. De bediening kan bestaan uit bedieningselementen zoals standaard schakelaars, touchscreens, smartphones, tablets etc. Het is essentieel dat al deze bedieningselementen naadloos met elkaar samenwerken en toelaten dat het volledige systeem gemakkelijk te bedienen is. Tenslotte is het van belang om de intelligente gebouwtechniek zo te ontwerpen dat de technologie bruikbaar is in verschillende topologiee╠łn (zoals bijvoorbeeld bedraad, draadloos, centrale- en decentrale besturing) en dat het in stappen implanteerbaar is.