• Zorgdiensten

    Het integreren van zorgdiensten waarmee het mogelijk wordt om langer zelfstandig thuis te wonen. Zorg- en ondersteuning die via internet geleverd wordt, zoals medicijnbewaking, diagnose op afstand, zorgopvolging via beeld-beeldcontact en informatievoorziening aan de gebruiker zelf (cliënt), de verzorging en familie. Maar ook toepassingen voor het verhogen en instant houden van sociaal contact, zoals beeldbellen met mantelzorger, familie e.a., lokale omroepen en multimedia toepassingen (foto’s, video’s en spellen).

  • Ventilatie

    Het automatisch regelen van het ventilatiesysteem in het gebouw op basis van de CO² concentratie (kooldioxide) in de binnenlucht. De CO² concentratie is een goede indicator voor de luchtkwaliteit in de verschillende verblijfsruimten.